Elaovaligitti

ELAOVALIGITTI


tohagomayogot ELINGNIT

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Okaotitigot kanok ehomagiyaknik


1-833-852-0211

angirratsaliulauqta@tunngavik.com

Attention: Angirratsaliulauqta,
Nunavut Tunngavik Inc
P.O. Box 638 Iqaluit, NU X0A 0H0

Takologo opalonggaiyaotaoyok naonaigotigiyaakni kanok alat okaalakhimaligiakhainik


Tunngavik

@nunavuttunngavik

@NTunngavik

Inuinnait Piqhaa Inuinnainin


Autatiqurluta Pilaqtaqut Igluqhaat Ihariatijaqqut

NTI logo QIA logo KIA logo KIA logo AKAC logo
QC logo Sakku logo Kitikmeot logo Nunasi logo NIG logo